Ympäristölupahakemus / GRK Infra Oy

GRK Infra Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee betoni-, tiili-, asfaltti- ja rengasjätteen, tuhkan, kuonan, mineraalialitteen sekä ylijäämämaiden vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja hyödyntämistä Yrtinkankaan ampumarata-alueen rakentamishanketta varten, osoitteessa Metsähukalantie, 45370 Valkeala, RN:o 286-449-2-1846. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja kiintoainespäästöjä jätteiden käsittelystä sekä liikenteestä.

Yrtinkankaan ampumaradan toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa. Ampumaurheilukeskuksen rakentamisessa toteutetaan rakenteita, joissa hyödynnetään jätemateriaaleja nyt haetulla ympäristöluvalla. Hyödynnettävät jätteet ovat rinnakkais-, jätteen- ja puupohjaisten materiaalien energiapoltossa muodostuva lento- ja pohjatuhka sekä kuona, käytöstä poistetut renkaat ja rengasrouhe, rakennusjätteen käsittelyssä syntyvä mineraalirejekti, betonijäte, tiilijäte, asfaltti sekä ylijäämämaa. Vastaanotettavat jätteet käsitellään tarpeen mukaan ja käytetään alueen suojavallien, paikoitusalueiden, kenttien ja tiestön rakennusmateriaalina.
Jätteenkäsittely päättyy alueen rakentamistöiden päätyttyä (arvioitu rakentamisaika 5 vuotta) eikä alueelta toimiteta käsiteltyä jätettä ulos. Toiminnasta aiheutuu vähäisissä määrin melua ja pölyä konetyöstä ja jätteiden käsittelystä sekä maa-aineksen siirtämisestä, materiaalien käsittelystä ja liikenteestä. Lisäksi materiaalien käsittelystä voi aiheutua vähäisiä kiintoainespäästöjä vesistöön.

Julkiset asiakirjat ovat kuulutusaikana 25.3. – 24.4.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/

Ympäristölupahakemus / GRK Infra Oy

Ympäristölupahakemuksen liitteet / GRK Infra Oy

Muistutuksen hakemuksen johdosta voivat jättää ne, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus nähtävilläoloaikana ilmaista kirjallisesti mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutus tulee toimittaa 24.4.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Kouvolan kaupunki, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo(at)kouvola.fi. Lisätietoja antaa: ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, p. 020 615 8016.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 25.3.2020.

Kouvolassa 25.3.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta