Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin valvontaeläinlääkäri on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Hovila Jyri
Päätös: 3.10.2019, LÖ P 92/19, LÖ P 94/19, LÖ P 97/19

Päätös on saatavissa Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluista, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski.

Ilmoitus on julkaistu virallisessa lehdessä 15.10.2019. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Valitusaika päätöksestä päättyy 21.11.2019.

15.10.2019 Kouvolan kaupunki, ympäristöpalvelut