Yleistiedoksianto

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tehnyt henkilöä Yong Tang koskevan päätöksen. Päätös annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona hallintolain (434/2003) 55 §:n mukaisesti. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä asianosaiselle 30 vuorokauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnassa osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Lisätietoja antaa: Rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola, p. 020 615 8237, risto.mikkola(at)kouvola.fi

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 06.11.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisemisajankohdasta.

Rakennusvalvonta

A NOTICE CONCERNING A DECISION

As service with publication, the Technical Services Committee’s Permit Subcommittee of the City of Kouvola has made a decision concerning an individual Yong Tang, as required by Administrative Procedure Act (434/2003) section 55. The service could not be effected in any other method.

Documents regarding the matter will be available for this party at the Building Control (Torikatu 10, 45100 Kouvola) for 30 days from publishing this note.

For more information, contact: Head of Building Control Risto Mikkola, phone number 020 615 8237, e-mail risto.mikkola(at)kouvola.fi

This note has been published on the City of Kouvola’s official website 06.11.2023. The service of this note is considered to have been effected the party on the 7’th day from publishing.

The Building Control of Kouvola City

Sivun alkuun