Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan päivitys

Kouvolan kaupunki aloittaa rantayleiskaavan päivityksen Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rannoilla. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Kimolan kanava. Suunnittelun tarkoituksena on ohjata alueen rantarakentamista. Kaavassa osoitettaville rakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupia (MRL 44 §, 72 §). Kaavatyö kestää arviolta 2-3 vuotta.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä 7.4.-17.5.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/pyhajarviryk.

Mielipiteet OAS:sta voi esittää nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: Pyhäjärvi- Iso-Ruhmas RYK – OAS. Tämä asia katsotaan tulleen tiedoksi 7. päivänä julkaisemisajankohdasta (7.4.2021).

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, p. 020 615 8660, jatta.lahtinen@kouvola.fi, tai yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi.

23.3.2021 – Tekninen lautakunta