Yleisen alueen suunnitelma nähtävillä 11.5. – 25.5.2022. Koria.

Seuraava yleisen alueen suunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen
43 §:n mukaisesti nähtävillä 11.5. – 25.5.2022 Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle, osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Torikatu 10, PL 85, 45100 Kouvola tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi.

Kouvolassa 11.5.2022

Yhdyskuntatekniikan suunnittelu

52.Koria:

Hiivurintien leikkikenttä

Lisätietoja antaa: Suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441 / liisa.makitalo@kouvola.fi.

Sivun alkuun