Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueiden tarveselvityksen ja kehittämissuunnitelman nähtävilläolo

Voikkaalla Virtakiven-Hirvelän alueelle on laadittu ranta-alueiden tarveselvitys ja kehittämissuunnitelma. Tarkastelualue käsittää Virtakiven ja Hirvelän ranta-alueet saarineen.

Alueen maankäyttömahdollisuuksia ja tarpeita on selvitetty pääasiassa veneilyn, virkistyksen ja palveluiden näkökulmasta sekä osaltaan myös asumisen kannalta. Selvityksessä on arvioitu tarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ottaen huomioon Kimolan kanavan myötä oletettavasti kasvava veneilyharrastus ja siihen liittyvät matkailun, palveluiden ja virkistyksen aluetarpeet. Tarveselvitys toimii taustaselvityksenä ja innoittajana alueen matkailu- ja virkistyspotentiaalin kehittämiselle. Selvityksen pohjalta voidaan valita jatkokehitettäväksi erilaisia kokonaisuuksia.

Tarveselvitys ja kehittämissuunnitelma liitteineen ovat julkisesti nähtävillä 18.1.-24.2.2023 Kouvolan kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10, 45100 Kouvola, sekä verkkosivuilla osoitteessa: www.kouvola.fi/virtakivihirvela

Tarveselvityksestä ja kehittämissuunnitelmasta voi antaa mielipiteen sen nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon tai vastaamalla selvityksen verkkosivuilla olevaan kyselyyn. Kirjallisen mielipiteen suunnitelmasta voi esittää sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: ”Virtakivi-Hirvelä”.

Lisätietoja: Olli Ruokonen, kaavoitusinsinööri, p. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Kouvolassa 18.1.2022 Tekninen lautakunta

Virtakivi-Hirvelä tarveselvitys, alueen rajaus
Sivun alkuun