Venepaikkojen palveluverkkoselvitys ja sen osalta suoritettavat toimenpiteet

Kouvolan kaupunki asettaa nähtäville ehdotuksen venepaikkaverkoston muutoksista. Muutokset liittyvät talouden sopeuttamiseen ja kunnan tarjoamien ei-lakisääteisten palvelujen arviointiin.

Teknisen lautakunnan hyväksymä ehdotus muutoksista ja muutosten perustelut ovat nähtävillä 11. – 25.9.2019 kello 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, Kuusankoski.

Lisätietoja antaa: paikkatietovastaava Martti Kauhanen, puh. 020 615 5290

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, Valtakatu 33, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköisesti osoitteella: asuminenjaymparisto@kouvola.fi.

11.9.2019

Tekninen lautakunta