Varsinais-Suomen ely-keskuksen tiedonanto tarkkailuohjelmapäätöksestä; Vapo Oy

TIEDONANTO TARKKAILUOHJELMAPÄÄTÖKSESTÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 6.2.2020 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Vapo Oy

Asia: Karhunsuon turvetuotantoalueen (Kouvola) kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Tarkkailuohjelmapäätös pidetään nähtävänä Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla sekä Varsinais- Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla 10.2. – 10.3.2020.

Tarkkailuohjelmapäätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 10.3.2020. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Kouvolassa 6.2.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto
Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Kalastusbiologi Joonas Ikävalko puh. 050 350 8361