Varsinais-Suomen ely-keskuksen tiedonanto päätöksestä / Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueiden määrittämienn Kymijoen vesistössä, Kotka, Kouvola, Loviisa, Pyhtää

TIEDONANTO PÄÄTÖKSESTÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 19.5.2020 päätöksen kalastuslain 4 §, 7 § 46 § ja 64 § mukaisesta asiasta.

Asia

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueiden määrittäminen Kymijoen vesistössä, Kotka, Kouvola, Loviisa, Pyhtää.

Päätös pidetään nähtävänä Kouvolan, Kotkan ja Loviisan kaupunkien sekä Pyhtään kunnan ilmoitustauluilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla 22.5.2020 – 29.6.2020.

Päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus liitteineen on toimitettava Itä- Suomen hallinto-oikeuteen viimeistään 22.6.2020. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Kouvolassa 19.5.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto
Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Kalastusbiologi Joonas Ikävalko puh. 050 350 8361