Varsinais-Suomen ely-keskuksen kuulutus Oy Mankala Ab:n Mankalan voimalaitoksen ja Arrajärven säännöstelyn kalataloudellisen velvoitetarkkailuohjelman hyväksymisestä

Päätöksenantopäivä

17.11.2020

Päätöksen antaja

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Kouvolan aluetoimisto)

Hakija

Kymijoen vesi ja ympäristö ry tarkkailuvelvollisen puolesta

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n esittämän tarkkailuehdotuksen.

Nähtävilläpito

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä 17.11. – 28.12.2020 Iitin kunnan ja Kouvolan kaupungin ilmoitustauluilla. Lisäksi päätös oikaisuvaatimusohjeineen on nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/Varsinais-Suomi

Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla
17.11.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 28.12.2020 klo 16.15.

Lisätietoja antaa

Kalastusbiologi Miia Muhonen, puh. 0295 029 065 tai
miia.muhonen@ely-keskus.fi