Varsinais-Suomen ely-keskuksen kuulutus esityksestä Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologiseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuosille 2021-2025

Esitys Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki biologiseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuosille 2021–2025

Asia
Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle hyväksyttäväksi 17.12.2020. Ohjelmaesityksen on laatinut tarkkailuvelvollisten puolesta Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Tarkkailuvelvoitteet perustuvat seuraaviin lupapäätöksiin:
• Vapo Oy, Haukkasuo. Dnro. ESAVI /28/04.08/2011 ja VHO 13/0253/1 (ESAVI/21365/2018, ei vielä lainvoimainen)
• PJ-Turve Oy/Jussila Power Oy, Sikasalonsuo: Dnro. ISY-2008-Y-247 ja Haukkasuo: ESAVI/5804/2017 ja ESAVI/34632/2019
• Raussin Energia Oy, Kiikunsuo. Dnro. ESAVI/177/04.08/2011 ja VHO 13/0258/1 Dnro 02048/12/5115
• Petri LIljander, Haukkasuon luoteisosa: ESAVI/4483/2015
Kyseessä on aiemman yhteistarkkailuohjelman (2016–2020) päivitys.

Kalataloustarkkailuksi ehdotetaan aikaisemman ohjelman tavoin vuosittaista sähkökoekalastusta ja koeravustusta kolmella koskialueella sekä kalojen käyttökelpoisuustutkimusta ahvenilla vuosina 2021 ja 2024.

Nähtävänä pito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 8.1.–22.1.2021 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 22.1.2021 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku. Asiakirjassa tulee mainita asian diaarinumero VARELY/2010/5723/2020.

Lisätietoja
Kalastusbiologi Miia Muhonen
Puhelin: 0295 029 065
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi