Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä

Tiedonanto tarkkailuohjelmapäätöksestä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 23.6.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija:
UPM-Kymmene Oyj, Kouvolan Vesi Oy, Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, MM Kotkamills Boards Oy, Kymen Vesi Oy, Sunilan Puhdistamo Oy ja Kotkan Energia Oy

Asia:
Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Tarkkailuohjelmapäätös on sen ajan, kun päätökseen voi hakea oikaisua, nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla (www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista >Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Varsinais-Suomi).

Tarkkailuohjelmapäätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 1.8.2022. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Kouvolassa 23.6.2022

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rannikon kalatalouspalvelut
Kalastusbiologi Joonas Ikävalko, joonas.ikavalko@ely-keskus.fi, puh. 050 350 8361.

Sivun alkuun