Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus kuulutuksesta

Asia Esitys Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi

Dnro VARELY/2894/2022

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen antaa yllä mainitun
asiakirjan tiedoksi julkisella kuulutuksella ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kuulutus
ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävillä 4.5.2022 – 13.6.2022 osoitteessa
www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Sivun alkuun