Vaasan hallinto-oikeus on antanut 8.11.2023 päätöksen nro 1399/2023

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 8.11.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 15.11.2023.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.11.2023 nro 1399/2023, valitus ympäristölupa-asiassa, Soran murskaaminen Valkealan kylässä tilalla Haapamäki, Kouvola

Luvan hakija
Tykkimäen Sora Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 8.11.2023 – 15.12.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 15.12.2023.

Sivun alkuun