Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristösuojelulain mukaisessa valitusasiassa / Ympäristöluvan myöntäminen kalliolouheen sekä betonijätteen murskaukseen Kouvolan RRT-hankealueella Kullasvaarassa, Kouvola

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 586/2020

Julkinen kuulutus
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 28.12.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.12.2021 nro 830/2021, valitus ympäristölupa-asiassa / Ympäristöluvan myöntäminen kalliolouheen sekä betonijätteen murskaukseen Kouvolan RRT-hankealueella Kullasvaarassa,
Kouvola

Luvan hakija
Kouvolan kaupunginyhdyskuntatekniset palvelut

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 21.12.2021 – 27.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Sivun alkuun