Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Diaarinumero 00611/17/5139

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 31.7.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 7.8.2020.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 31.7.2020 nro 20/0055/1, valitus ympäristölupa-asiassa / Oikaisuvaatimus koskien Vehkaojansuon, Torvmossenin ja Lakiasuon turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelmaa, Kotka ja Kouvola.

Muutoksenhakija

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 31.7.2020 – 7.9.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 7.9.2020.