Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
11.1.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 18.1.2021.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.1.2021 nro 21/0001/3, valitus ympäristölupa-asiassa, Vaatimus sikalan ympäristöluvan muuttamiseksi kiinteistöllä, Kouvola.

Toiminnanharjoittaja
Lukkarin maatila Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 11.1.2021 – 17.2.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 17.2.2021