Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
21.09.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 28.9.2022.
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21.09.2022 nro 992/2022, valitus
vesitalousasiassa, päätös ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaisemiseksi,
Kouvola.
Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 21.09.2022 – 28.10.2022
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/ paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy
28.10.2022.

Sivun alkuun