Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
5.9.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 12.9.2023.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 5.9.2023 nro 1097/2023, Voikosken
vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentaminen,
Kouvola ja Mäntyharju.

Luvan hakija
Oy Woikoski Ab

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 5.9.2023 – 12.10.2023
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy
12.10.2023.

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus ja päätös (pdf. 325 kt)

Sivun alkuun