Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus ympäristösuojelulain mukaisesta valitusasiasta

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00600/20/5115

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 3.6.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 10.6.2020.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.6.2020 nro 20/0041/1, valitus ympäristölupa-asiassa

Vehkaojansuon turvetuotannon laajentaminen ja vesienkäsittelyvaatimusten muuttaminen, Kouvola.

Luvan hakija

Vapo Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 3.6. – 10.7.2020 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 10.7.2020.