Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa / Ympäristöluvan myöntäminen Kähöjärvensuon turvetuotantoalueen lisäalueen turvetuotantoon

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 01450/18/5115

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 7.4.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 7.4.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 7.4.2021 nro 21/0014/1, valitus ympäristölupa-asiassa.

Ympäristöluvan myöntäminen Kähöjärvensuon turvetuotantoalueen lisäalueen turvetuotantoon, Kouvola

Luvan hakija PJ-Turve Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 7.4. – 14.5.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 14.5.2021.