Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus päätöksestä ympäristönsuojelulain mukaisessa tarkkailusuunnitelmaa koskevassa asiassa / Karhunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero
20167/03.04.04.04.19/2020

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa tarkkailusuunnitelmaa koskevassa asiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
06.03.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 13.03.2023.

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 06.03.2023 nro 262/2023, valitus ympäristölupa-asiassa, oikaisuvaatimus koskien Karhusuon turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä, Kouvola.

Luvan hakija
Neova Oy (aikaisemmin Vapo Oy)

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 06.03.2023 – 12.04.2023 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla.


Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 12.04.2023.

Sivun alkuun