Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kuulutus Vaasan Oy:n hakemuksesta

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 5563/03.01/2022

Asian kuvaus:
Hakemus uuden nestekaasulaitteiston rakentaminen leipomolle.

Hakija:
Vaasan Oy, y-tunnus 1098322-3

Sijainti:
Katajaharjunkaari 3, 45720 Kuusankoski

Sovelletut säädökset:
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Pääasiallinen sisältö:
Leipomon käyttämä maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistölle tullaan sijoittamaan maksimissaan 99 m3 maapeitteinen nestekaasusäiliö ja höyrystinkeskus (3×170 kg/h, max. 450 kg/h). Höyrymäinen nestekaasulinja liitetään sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Kiinteistölle tuleva maakaasulinja erotetaan maakaasuverkosta.
Käyttölaitteet ovat EN 676 mukaisia puhallinpolttimia ja ne muutetaan nestekaasulla toimiviksi.

Asiakirjojen nähtävilläolo:
Asiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla 09.10.2022 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:
Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 16.10.2022 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE. Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 5563/03.01/2022.

Huomioitavaa:
Hakemus ja kuulutus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 02.09.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja:
Jenni Ahponen, +358 295 052 138, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Sivun alkuun