Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kuulutus Mäkelä Alu Oy:n hakemuksesta

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 6212/03.01/2022

Asian kuvaus:
Hakemus uuden nestekaasulaitteiston rakentamisesta maalaamolle.

Hakija:
Mäkelä Alu Oy, y-tunnus 0509084-2

Sijainti:
Voikkaan yritysalue, Myllytie 10, 45910 Voikkaa

Sovelletut säädökset:
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:
Maalaamon käyttämä maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistölle tullaan sijoittamaan 45 m3 maapeitteinen nestekaasusäiliö ja höyrystinkeskus (2×100 kg/h). Höyrymäinen nestekaasulinja liitetään sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Vuokrakohteena olevan hallin tuleva maakaasulinja erotetaan kiinteistön muusta maakaasuverkosta.
Käyttölaitteet ovat EN 676 mukaisia puhallinpolttimia. Kaikki polttimet muutetaan nestekaasulla toimiviksi. Maakaasu jää kiinteistön/tehdasalueen muulle osalle käyttöön. Kyseiseen halliin tuleva maakaasulinja suljetaan ja tulpataan.

Asiakirjojen nähtävilläolo:
Asiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla 09.10.2022 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:
Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 16.10.2022 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE. Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 6212/03.01/2022.

Huomioitavaa:
Hakemus ja kuulutus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 02.09.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja:
Jenni Ahponen, +358 295 052 138, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Sivun alkuun