Tupakkalain mukaisen tupakointikiellon määrääminen / Asunto Oy Kaari-Haka

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.10.2020 § 65 käsitellyt Asunto Oy Kaari-Hakan tupakkalain (549/2016) mukaisen hakemuksen ja määrännyt sen johdosta tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon, joka koskee kaikkia Asunto Oy Kaari-Hakan asuinhuoneistoihin kuuluvia parvekkeita osoitteessa Valtakatu 58-60, 45700 Kuusankoski.

Päätös on kuulutusaikana 14.10. – 20.11.2020 nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla https://www.kouvola.fi/ajankohtaista/ ja luettavissa myös Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspalvelupäätteiltä (yhteystiedot ja aukioloajat https://kyyti.finna.fi/).

Tupakkalain mukaisen tupakointikiellon määrääminen / Asunto Oy Kaari-Haka

Valitusoikeus päätöksestä on kiellon hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30. Valitusaika päätöksestä päättyy 20.11.2020. Lisätietoja antaa terveystarkastaja Juha Järvinen, p. 020 615 7996.

Tämä kuulutus on julkaistu Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.10.2020. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Kouvolassa 14.10.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunta