Suunnittelutarveratkaisu tilalle RN:o 286-463-5-22, osoitteessa Karisuontie 214

18.09.2020 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisupäätös:

Kaupunginarkkitehti 16.09.2020 § 56, tilalle RN:o 286-463-5-22, osoitteessa Karisuontie 214.

Suunnittelutarveratkaisupäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla, 2. krs huone 249, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 17.09.-01.10.2020 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala