Suunnittelutarveratkaisupäätös paineenkorotusaseman rakentamiseksi Saarentoon kiinteistölle 286-404-9-49

12.9.2019 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisupäätös:

Kaupunginarkkitehti 10.9.2019 § 37, paineenkorotusaseman rakentamiseksi Saarentoon kiinteistölle 286-404-9-49.

Suunnittelutarveratkaisupäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamossa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 11.-25.9.2019 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala