Suunnittelutarveratkaisupäätös kiinteistöllä RN:o 286-403-15-63, Niskalantie 301

25.05.2020 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisupäätös:

Kaupunginarkkitehti 20.05.2020 § 29 kiinteistöllä RN:o 286-403-15-63, Niskalantie 301.

Suunnittelutarveratkaisupäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalolla 2. krs huone 249, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 22.05.-05.06.2020 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala