Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös 286-423-16-7, Jussilanmäentie 51

13.09.2021 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 09.09.2021 § 43/2021, 286-423-16-7, Jussilanmäentie 51

Päätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Kouvolan kaupungintalolla, 1. krs huone 106, Torikatu 10, 45100 Kouvola 10.-24.09.2021 klo 9-15.

Tekninen ja ympäristö -toimiala