Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös 286-404-5-47, Lappakoskentie 42

21.06.2022 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 17.06.2022 § 11, 286-404-5-47, Lappakoskentie 42.

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Kouvolan kaupungintalossa, Torikatu 10, 45100 Kouvola lisätietojen antajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana aikavälillä 20.06.-04.07.2022 klo 9-15. Lisätietojen antaja Lotta Koivisto puh. 020 615 8261.

Tekniikka ja ympäristö -toimiala

Sivun alkuun