Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, 286-404-4-92, Korholanpolku

24.6.2019 annetaan seuraava suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 19.6.2019 § 23, 286-404-4-92 Korholanpolku.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 20.6.-4.7.2019 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala