Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 6.11.2023.

Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitun ajoneuvon vastaanottopisteeseen: Kuljetus Tuuri Oy, Kullasvaarantie 2, 45200 KOUVOLA.

Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska liitteessä mainitun ajoneuvon omistajat tai heidän osoitteensa eivät ole tiedossa. Ilmoitus on nähtävillä 38 päivän ajan kuulutuspäivästä lähtien.

Varastosiirtopaatos-ja-oikaisuvaatimusohje-6.11.2023 (pdf, 998 kt)

Sivun alkuun