Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 28.4.2022

Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitun ajoneuvon vastaanottopisteeseen.

Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska mainitun ajoneuvon omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa. Ilmoitus on nähtävillä 38 päivän ajan kuulutuspäivästä lähtien.

Kuulutus siirtopäätös ja oikaisuvaatimusohje 28.4.2022

Sivun alkuun