Kuulutus ajoneuvojen varastosiirtöpäätöksistä

Kuulutus ajoneuvojen varastosiirtopäätöksistä 3.7.2024.

Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitut ajoneuvot vastaanottopisteeseen: Hinaus Sjöberg Oy, Remulantie 2, 45200 KOUVOLA.

Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska liitteessä mainitun ajoneuvon omistajat tai heidän osoitteensa eivät ole tiedossa. Ilmoitus on nähtävillä 38 päivän ajan kuulutuspäivästä lähtien.

Varastosiirtopaatokset ja oikaisuvaatimusohje 3.7.2024 (pdf, 943kt)

Sivun alkuun