Kuulutus ajoneuvojen siirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvojen varastosiirtopäätöksistä 15.7.2022

Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitut ajoneuvot vastaanottopisteeseen.

Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska mainittujen ajoneuvojen omistajat tai heidän osoitteensa eivät ole tiedossa. Ilmoitus on nähtävillä 38 päivän ajan kuulutuspäivästä lähtien.

Kuulutus siirtopäätökset ja oikaisuvaatimusohje 15.7.2022, pdf 86kt

Sivun alkuun