Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020 -kaavamuutoshankkeen ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Kaavahankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 12.6.-12.7.2024 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavan omilla verkkosivuilla sekä kaupungintalon infopisteessä.

Rantaosayleiskaavan tavoitteena on muuttaa ja tarkistaa kaavamerkintöjä kaavahankkeeseen hyväksyttyjen kohteiden osalta. Vuonna 2020 aloitettuun kaavahankkeeseen on otettu mukaan pääsääntöisesti kohteet, jotka sijaitsevat teknisen lautakunnan hyväksymillä edullisuusvyöhykkeillä tai kylien välittömässä läheisyydessä. Näiden kohteiden osalta kaavoituksen tavoitteena on muuttaa käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Lisäksi kaavaan tehdään yksittäisiä korjauksia. Kaikki kaavassa olevat kohteet sijaitsevat pohjoisella Kouvolan järviseudulla.

Kaavaehdotus on nähtävillä 12.6.-12.7.2024 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/roykmaanomistajat

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee lähettää nähtävilläoloaikana sähköpostitse kirjaamo(at)kouvola.fi tai postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: Maanomistajat 2020

Yhteyshenkilöt: kaavoitusinsinööri Miia Blom, 020 615 8660, miia.blom(at)kouvola.fi ja kaavasuunnittelija Lotta Koivisto, p. 020 615 8261, lotta.koivisto(at)kouvola.fi

Kouvolassa 12.6.2024, Tekninen lautakunta

Sivun alkuun