Ranta-asemakaavamuutoksen ja ranta-asemakaavan kumoamisen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaavahankkeisiin Kirvesniemi ja Kettuniemi liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnokset ovat nähtävillä 16.11.-21.12.2022 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavojen omilla verkkosivuilla sekä kaupungintalon infopisteessä.

Kirvesniemi, ranta-asemakaavanmuutos (RA4/55)

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin ydinkeskustasta n. 15 km koilliseen Rapojärven Kirvesniemessä. Kaavoituksen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa vanhentunut ja toteutumaton kaava-alue osittain maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueella ympäristöarvoja kunnioittava ja metsän puustoa arvostava ja terveyttä suojeleva metsätalouden harjoittaminen. Lisätietoja kaavan omalla Lisätietoja saa kaavan omalla nettisivulta osoitteessa www.kouvola.fi/kirvesniemi .

Kohteen sijainti esitetty punaisella pisteellä.

Kettuniemi, Harjulan tilojen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen (RA6/69)

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin Jaalan kylässä Iso-Kortejärven rannalla. Ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen tavoitteena on ajanmukaistaa kaavatilanne vastaamaan olemassa olevaa jo toteutunutta maankäyttöä ja kiinteistönmuodostusta sekä mahdollistaa vireillä olevan maanomistajien aloitteesta vuonna 2020 rantaosayleiskaavan muutoksen, jossa rakennuspaikkaa voidaan käyttää lomarakentamiseen tai vakituiseen asuinrakentamiseen. Lisätietoja saa kaavan omalla nettisivulta osoitteessa www.kouvola.fi/kettuniemi.

Kohteen sijainti esitetty punaisella pisteellä.

Kaavahankkeisiin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnokset ovat nähtävillä 16.11.-21.12.2022 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavojen omilla verkkosivuilla sekä kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10). Mielipiteet voi esittää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata kaavan nimi, ”Kirvesniemi” tai ”Kettuniemi”.

Lisätietoja antaa kaavan laatija:

Antti Laherto, p. 040 025 4793, Antti@laherto.fi

Kaupungin yhteyshenkilönä toimii:

kaavasuunnittelija Lotta Koivisto, p. 020 615 8261, lotta.koivisto@kouvola.fi

Kouvolassa 16.11.2022, Kaupunkisuunnittelu

Sivun alkuun