Rakennusvalvontajohtajan poikkeamispäätöksen julkipano 12.6.2019