Rakennusvalvonnan purkamislupapäätösten julkipano 11.7.2019, viikko 28