Rakennusvalvonnan päätösten julkipanolistat sekä maisema- ja purkamistyölupapäätökset 10.9.2020 vko 37