Rakennusvalvonnan päätösten julkipanolistat, sekä maisema- ja purkamistyölupapäätös, viikko 48