Rakennusvalvonnan päätösten julkipanolistat 19.11.2020 sekä maisema- ja purkamistyölupapäätökset, viikko 47.