Rakennusvalvonnan päätösten julkipanolistat 14.7.2020 ja maisematyölupapäätös, viikko 29