Rakennusvalvonnan päätösten julkipanolista 10.6.2021, sekä purkamis- ja maisematyölupapäätökset viikko 23

Päivämäärällä 11.06.2021 annetaan rakennusvalvonnan 09.06.2021 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin:

PykäläRakennuspaikka ja -hankeLupanumero
1092286-463-4-76

Rakennuksen purkaminen Huonokuntoisen asuinrakennuksen purkaminen, puiden kaataminen. Tontin siistiminen ja tasaaminen.
286-2021-207
1093286-11-6-16

Laajennus Rakennetaan laajennus, uusi hiontalinjasto.
286-2021-237
1094286-410-19-4

Muu muutostyö Virtakiven venesatamaan (osoite Veneranta 10) rakennetaan vesiliikennettä palveleva polttoainejakeluasema. Asema sisältää kaksi 5m3 säiliötä (bensiini ja diesel), erillisen mittariston ja automaatin sekä täyttöpaikan järjestelmineen. Asema sijoittuu nykyisen laiva/huoltolaiturin yhteyteen.
286-2021-273
1095286-407-2-272

Uusi rakennus Talousrakennus, sisältäen saunan, pesuhuoneen, saunatuvan, kodinhoitohuoneen sekä pienen varaston.
286-2021-282
1096286-463-2-4

Muu muutostyö Rakennetaan uusi LE- WC- tila ja vahvistetaan kokoontumistilan henkilömäärä 500 hlö:n (koko rakenuksessa sallittu henkilömäärä) ja anniskelupaikkojen määrä 225 kpl.
286-2021-283
1097286-432-3-276

Uusi rakennus Pihasaunan rakentaminen, joka ei edellytä kiinteää perustusta. Saunaan kantovesi. Vesien imeyttämiseksi on saunapallo.
Lisäksi tontille sijoitetaan pysyvämpään käyttöön asuntovaunu.
286-2021-300
1098286-21-331-2

Uusi rakennus Autotallin rakentaminen
286-2021-322
1614286-429-2-111

Uusi rakennus Vanhan saunarakennuksen siirtäminen kauemmaksi rannasta, majoitusrakennuksen rakentaminen.
286-2021-157
1615286-402-11-69

Rakennelma Uuden puistomuuntamon rakentaminen Vääpelinkadun varressa sijaitsevalle puistoalueelle. Korvaa läheisen puistomuuntamon, joka puretaan uuden muuntamon käyttöönoton jälkeen.
286-2021-306
1616286-442-1-84

Laajennus Vapaa-ajan asunnon laajentaminen.
Talousrakennuksen osittainen luvittaminen jälkikäteen.
286-2021-312
1617286-438-1-98

Puiden kaataminen asemakaava-alueella Tarkoitus tehdä metälain mukainen hervennus kyseisellä kiinteistöllä. Rantaan jätetään suojavyöhyke.
286-2021-313
1618286-1-1081-16

Mainostoimenpide Haetaan toimenpidelupaa sähköisen mainos-/ilmoitustaulun sijoittamiselle tontille.
Autopesun hintanäytön koko 1900mm x 2900 mm.
286-2021-314
1619286-1-1038-13

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Haetaan jatkoaikaa rakennusluvalle 286-2016-342 kolmeksi vuodeksi.
286-2021-315
1620286-449-2-547

Uusi rakennus Rakennetaan yksikerroksinen, parvellinen hirsirakenteinen lomarakennus.
286-2021-316
1621286-3-3039-5

Muu muutostyö Haetaan rakennuslupaa voimaan vuodelta 2005. Vanhan rakennuslupapäätöksen  286-2005-167 sisältämät työt on toteutettu ja osalopputarkastuksissa tarkastetut väestönsuojaa lukuun ottamatta.  
286-2021-317
1622286-470-51-45

Uusi rakennus Saunarakennuksen rakentaminen.
286-2021-318
1623286-401-32-7

Rakennelma Uusi puistomuuntamo korvaamaan nykyistä pylväsmuuntamoa mikä puretaan, Törmäpolku 2.
286-2021-319
1624286-404-1-10

Puiden kaataminen yleiskaava-alueella Kehitysluokaltaan varsin tasaikäisen metsätilan metsätaloustoimenpiteenä pääosin päätehakkuu MHY metsäselvityksen 2020 mukaisesti.
286-2021-320
1625286-449-4-351

Rakennelma Uusi puistomuuntamo. Nykyisen purettavan pylväsmuuntamon korvaamiseen, Leiritie 11.
286-2021-327
1626286-401-25-12

Rakennelma Uusi puistomuuntamo korvaamaan nykyistä pylväsmuuntamoa mikä puretaan. Nykyinen pylväsmuuntamo sijaitsee Hepolantien ja Holmintien välissä.
286-2021-328
1627286-449-22-23

Rakennelma Uusi puistomuuntamo. Nykyisen purettavan puistomuuntamon viereen, Kauniskankaantien ja Kivikkotien risteyksen tuntumassa.
286-2021-329
1628286-449-4-200

Rakennelma Uusi puistomuuntamo. Nykyisen purettavan pylväsmuuntamon viereen, Hiostenmäentie 1.
286-2021-330
1629286-401-9-62

Laajennus Vanhaan loma-asuntoon laajennetaan WC ja yksi makuuhuone.
286-2021-331
2102286-433-22-24

Uusi rakennus Rakennetaan uusi puuvarasto sekä autovajarakennuksen laajennus.
286-2021-325
2103286-9-9014-4

Käyttötarkoituksen muutos Kylmän vinttitilan lisäeristäminen ja varastokäyttöön ottaminen.
286-2021-324
2104286-419-1-340

Erillislaite Öljylämmityksen muutos maalämpöön. Lämpökaivo, aktiivisyvyys 136 m porataan talon länsisivulle. Öljylämmitysjärjestelmä sekä öljysäiliö poistetaan.
286-2021-323
2105286-401-9-5

Muu muutostyö Terassin lasittaminen (46 m2)
286-2021-311
2106286-419-9-138

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Jatkolupa. Alkuperäinen lupa: 286-2018-174. Rakennustöitä ei ole aloitettu.
286-2021-310
2107286-7-7018-3

Rakennelma Pihavaja. 9,8 neliömetriä. Etäisyys naapurin tonttiin 2,3 metriä.
286-2021-309
2108286-32-2023-6

Julkisivutoimenpide Julkisivuverhouksen vaihto karaattilevystä paneeliin.
Maaston muotoileminen rakennuksesta poispäin.
286-2021-308
2109286-408-5-54

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Jatkolupa. Alkuperäinen lupa: 286-2011-346.
286-2021-307
2110286-33-3155-1

Uusi rakennus Pihasaunan rakentaminen.
286-2021-305
2111286-31-1070-4

Muu muutostyö Uusi katos tontin takaosaan. 3,4 x 10 m.
286-2021-304
2112286-465-1-98

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Jatkolupa,autosuojan/varastorakennuksen rakentaminen. Alkuperäinen lupa: 286-2010-472.
286-2021-303
2113286-424-7-231

Muu muutostyö Rakennuksen osan muutostyö. Autotalli muutetaan varastotilaksi. Julkisivun pariovet poistetaan ja tilalle rakennetaan käyntiovi ja ikkuna.
286-2021-301
2114286-413-5-140

Rakennuksen purkaminen Vanhan asuinrakennuksen purkaminen. Pitkään käyttämättömänä ollut asuinrakennus on käyttökelvoton ja se puretaan uuden alta pois.
286-2021-299
2115286-9-9021-1

Rakennelma Kevytrakenteisen kesähuoneen rakentaminen. Etäisyys kiinteistön rajasta 2m.
286-2021-298
2116286-415-2-181

Laajennus Asuinrakennuksen nykyinen kylmä ulkoeteinen puretaan ja paikalle rakennetaan pieni laajennus, joka sisältää pesuhuoneen, löylyhuoneen ja eteistilan.
286-2021-296
2117286-21-609-14

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Jatkolupa. Asuinrakennuksen laajentaminen. Alkuperäinen lupa 286-2016-207.
286-2021-263

Pidetään/ollut nähtävänä Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 10.06.2021 – 28.6.2021.

Purkamis- ja maisematyölupapäätökset 9.6.2021

Lupapäätökset pdf (480 kt)