Rakennusvalvonnan maisematyölupapäätöksen julkipano 12.9.2019, viikko 37