Rakennusvalvonnan maisema- ja purkamislupapäätökset 13.03.2019, viikko 11