Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 4.4.2024, sekä myönnetyt purkamis- ja maisematyölupapäätökset viikko 14

Päivämäärällä 05.04.2024 annetaan rakennusvalvonnan 03.04.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin:

PykäläRakennuspaikka ja -hankeLupanumero
513286-469-3-96

Uusi rakennus Rakennuslupaa haetaan lomarakennuksen, kesäsaunan ja autotallin rakentamiseen pääpiirustusten mukaan.
286-2024-139
1551286-401-10-22

Rakennuksen purkaminen Vanhan rakennuksen ja ulkorakennuksen purkaminen, pelastuslaitos polttaa sen harjoitustyönä.
286-2024-131
1552286-2-2073-9

Käyttötarkoituksen muutos Rakennus A, käyttötarkoituksen muutos.
Rakennus B, uudisrakennus
Jätekatos, uudisrakennus
286-2024-132
1553286-432-1-1

Erillislaite Asuinrakennuksen nykyinen öljykeskuslämmitys muutetaan maalämpöjärjestelmäksi. Keruuputkiston asennussyvyys on n. 1 m ja pinta-ala 1500 m2.
286-2024-134
1554286-432-3-270

Erillislaite Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön. 210m syvä lämpökaivo
286-2024-135
1555286-7-7043-1

Aitaaminen Aidata tonttia. Kaakon ja koillisen puoliset rajat. Kaksi lyhyttä aitaa lounaan puolelle.
286-2024-137
1556286-5-5041-1
286-5-5041-3
286-5-5041-2

Muu muutostyö Parvekelinjojen ja osin julkisivun saneeraus.
286-2024-140
1557286-1-1031-1

Julkisivutoimenpide Liikehuoneistoon uuden parvekeoven rakentamisen kulun helpottamiseksi.
286-2024-141
          1558          286-402-7-225

Puiden kaataminen asemakaava-alueella 1. Myllykosken Kurkisuolla ja Kurkimäellä tehdään metsänhoitosuunnitelmien ja asukkaiden toivomia metsänhoitotöitä.
2.Inkeroisten Hallasentien ympäristössä tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä harventamalla puustoa ja poistamalla vioittuneita kuusia.
3.Korian Pioneerimetsässä jatketaan alueen puuston siirtymistä eri-ikäisrakenteikseksi vuoden 2016 suunnitelman mukaisesti poistamalla kirjanpainajan vioittamia kuusia ja antamalla kasvutilaa nuorelle puustolle.
4. Korian OjaNikulassa tehdään puustonhoitotöitä asukkaiden toivomuksesta.
5. Hinkkismäellä valmistellaan puustoa asemakaavamuutoksiin sekä poistetaan huonokuntoisia ja kirjanpainajan vaivaamia puita
6.Palomäki-Kumputie alueelta poistetaan uuden kaavoituksen rakennuskohteilta puustoa sekä asukkaiden toivomia tontteihin rajoittuvia huonokuntoisia puita.
7. Kouvolan Kesontien alueella tehdään asukkaiden toivomia metsänhoitotöitä.
8. Kuusankosken Kantokujan alueelta poistetaan huonokuntoiset kuuset rakentamattomilta omakotitonteiltä. Lautasuonmäellä harvennetaan lehtipuustoa koivikoksi ja hoidetaan myrskyn ja kirjanpainajan vaivaama kuusikko.
9. Kuusankosken Kasakkakalliolla tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä harventamalla puustoa.
10.Kuusankosken Keijunkujan alueella tehdään asukkaiden toivomia metsänhoitotöitä.
11. Metsämiehentien alueella tehdään asukkaiden toivomaa puuston harvennusta.
12. Styrmannin ls-alueen reunalta kuivien ja vaarallisten puiden kaataminen ls-alueelle
          286-2024-142
1559286-1-9903-0

Rakennelma Rakennetaan uusi terassin katos, olemassa olevan terassin yhteyteen.
286-2024-143
2027286-412-8-5

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Asuinrakennuksen lisäsiiven purkaminen, ja uuden laajennuksen rakentaminen.
286-2024-13
2028286-424-9-3

Uusi rakennus Rakennetaan paikalleen valmiina tuotava saunarakennus. Rakennukseen tulee kantovesi.
286-2024-133
          2029          286-3-3077-1

Muu muutostyö Kattomuodon ja katemateriaalin muutos, palokatkot.
          286-2024-136

Purkamis- ja maisematyölupapäätökset 3.4.2024 (pdf 129 kt)

Pidetään/ollut nähtävänä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla / ilmoitustaululla 04.04.2024 – 22.04.2024.

Sivun alkuun