Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 16.05.2023 sekä myönnetty maisematyölupapäätös, vko 20

Päivämäärällä 17.05.2023 annetaan rakennusvalvonnan 15.05.2023 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin:

PykäläRakennuspaikka ja -hankeLupanumero
1058286-22-125-7

Muu muutostyö Lupaa haetaan suunnitelmissa esitetyille rakennuksen sisäisille muutoksille sekä rakennuksen pohjoispuolelle tehtävälle laajennukselle.
286-2022-738
1059286-457-1-615

Erillislaite Tarkoituksena on tuoda paikalle ja asentaa energian varastointiin tarkoitettu valmis teräskontti.
286-2023-127
1060286-469-6-44

Erillislaite Energian varastointikontin rakentaminen.
286-2023-128
1061286-423-20-20

Puiden kaataminen asemakaava-alueella Avohakkuu 1,7 ha ja harvennus 0,3 ha.
286-2023-143
1062286-469-6-228

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §) Haetaan jatkolupaa rakennuslupahakemukselle 286-2018-407.
286-2023-144
1063286-455-1-664

Laajennus Nykyistä toimisto-osaa laajennetaan yksikerroksisella toimisto-osalla. Tuotantotilojen viereinen katos muutetaan varastoksi. Kaksi uutta pihaliittymää.
286-2023-146
1572286-431-2-5

Uusi rakennus Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.
Loma-asunnon rakentaminen
286-2023-147
1573286-426-4-5

Uusi rakennus Loma-asunnon, rantasaunan ja autokatoksen rankentaminen.

Pidetään/ollut nähtävänä Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla 16.05.2023 – 01.06.2023.

Maisematyölupa 15.05.2023 (74 kt)
286-2023-148

Sivun alkuun