Poikkeamispäätös kiinteistölle 286-403-15-3, Huuhkajankuja 3, 45700 Kuusankoski

13.6.2019 annetaan seuraava poikkeamispäätös:

Kaupunginarkkitehti 11.6.2019 § 20, kiinteistölle 286-403-15-3, Huuhkajankuja 3, 45700 Kuusankoski.

Poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 12.-26.6.2019 klo 9-15.

Asuminen ja ympäristö -toimiala