Poikkeamispäätös kaupunginosan 42, Niinistö, korttelin 287 tontti 1 (286-449-4-328)

11.3.2019 annetaan seuraava poikkeamispäätös:
Kaupunginarkkitehti 7.3.2019 § 10, kaupunginosan 42, Niinistö, korttelin 287 tontti 1 (286-449-4-328).
Poikkeamispäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 8.-22.3.2019 klo 9-15.


Asuminen ja ympäristö -toimiala